EUD Stemmer
Om kampagnen
Eleverne tar ordet
Mød os
Kontakt

Vidste du, at kun godt en tredjedel af eleverne på erhvervsuddannelserne stemte til folketingsvalget?
Og er du klar over, at op mod ¾ af alle tømrerlærlinge, SOSU-elever og andre unge på faglige uddannelser nærer massiv mistillid til politikere?

Det har vi på A4 Medier besluttet at gøre noget ved frem mod kommunalvalget 16. november.
Vi giver unge politikere med faglig baggrund en platform, hvor de kan vise eleverne, at politikere sagtens kan være som de unge selv.

En elektrikerlærling, der stiller op for Venstre. En tjener, der vil vælges ind for Socialdemokratiet. Politikere som de unge kan spejle sig i.

Og så spørger vi en håndfuld erhvervsskoleelever, om de går op i kommunalpolitik og beder dem sætte ord på, hvad der betyder mest i deres liv.

Formålet er at øge stemmedeltagelsen blandt eleverne på erhvervsskolerne og synliggøre, at lokalpolitik er nærværende - også for unge.

Eleverne skal også have mulighed for at stille spørgsmål til lokale kandidater med faglig baggrund i deres område. Derfor afholder vi en række debatarrangementer på erhvervsskoler i hele landet.

Kampagnen afholdes i samarbejde Erhvervsskolernes Elevorganisation EEO.
Du kan læse mere om deres projekt om elevdemokrati her.

Slots- og Kulturstyrelsen